Emisní Normy: Cesta k čistší budoucnosti

Emisní normy: Od Euro 1 po Euro 7. Zjistěte, jak se změnily limity škodlivin a co přináší nová norma.

      

Co je to emisní norma?

Emisní normy stanovují limitní hodnoty škodlivin ve výfukových exhalacích benzinových a naftových motorů, jednoduše řečeno jsou to hodnoty, které nám udávají, co a je a není možné vypouštět do vzduchu.

V poslední době často diskutované emisní normy mají dlouhou historii. Ta první začala platit v Kalifornii v roce 1968. Další země, které začaly stanovovat emisní normy byly Japonsko (1970 až 1972), následovala ho Kanada a Austrálie. V Evropě začala první norma platit až v roce 1971 (EHK 15).

Norma Euro

Než Evropská unie začala zjednodušovat emisní normy, existovalo několik různých souborů pravidel. Členové Evropského hospodářského společenství (EHS) měly jednotný soubor pravidel, který byl zdaleka volnější než pravidla ve Spojených státech nebo Japonsku. Ty se ale postupně zpřísňovaly.

Evropská norma je nám nejbližší a docela dobře známe její důsledky (GPF filtry, vstřikování močoviny u dieselů a podobně).

První Euro norma se objevila v roce 1992. Od té doby téměř pravidelně každé čtyři roky vyjde nová emisní norma Euro. Většinou přitom platí, že čím vyšší číslo, tím je norma přísnější.

Tabulka ukazuje, že ve chvíli, kdy se podařilo snížit oxid uhelnatý, se začala řešit míra oxidu dusíku a následně i pevné částice. Naštěstí filtr pevných částic benzinových motorů vydrží násobně víc než GPF motorů naftových.

Tabulka Euro normy pro benzinové motory (g/km)

Rok

Norma

Oxid uhelnatý

Oxidy dusíku

Pevné částice

1993

Euro 1

2,72

  

1997

Euro 2

2,2

  

2001

Euro 3

2,3

0,15

 

2006

Euro 4

1

0,08

 

2011

Euro 5a

1

0,06

0,005

2013

Euro 5b

1

0,06

0,0045

2015

Euro 6b

1

0,06

0,0045

2018

Euro 6c

1

0,06

0,0045

2019

Euro 6d - TEMP

1

0,06

0,0045

2021

Euro 6d

1

0,06

0,0045

Naftové motory jsou na tom podobně jako ty benzinové. Striktnější je k nim norma co se týče oxidu uhelnatého, naopak mohou vypouštět nepatrně více oxidu dusíku. Pevné částice se tu řešily daleko dříve a to je také důvod, proč mají benzinové motory DFP až v poslední době. Kdežto naftové už je mají zhruba od normy Euro 4.

Tabulka Euro normy pro naftové motory (g/km)

Rok

Norma

Oxid uhelnatý

Oxidy dusíku

Pevné částice

1993

Euro 1

2,72

 0,14

1997

Euro 2

1

 0,08

2001

Euro 3

0,66

0,5

0,05

2006

Euro 4

0,5

0,25

0,025

2011

Euro 5a

0,5

0,18

0,005

2013

Euro 5b

0,5

0,18

0,0045

2015

Euro 6b

0,5

0,08

0,0045

2018

Euro 6c

0,5

0,08

0,0045

2019

Euro 6d - TEMP

0,5

0,08

0,0045

2021

Euro 6d

0,5

0,08

0,0045

Pozor, nepleťte si normu pro osobní automobily s normou pro nákladní vozy a autobusy. Ty se značí stejně, ale číslice je římská (např. Euro IV).

Často se spekuluje, proč jsou normy Euro 6b a Euro 6d stejné? Důvodem je, že se měnila testovací metodika. Do té se začaly zahrnovat i testy v reálném provozu. Byla povolena určitá tolerance ohledně toho, jak velký může být rozdíl mezi laboratorním testem a zkouškou v provozu. Třeba u Euro 6d - TEMP byla tolerance 110 %, kdežto současná Euro 6d povoluje odchylku jenom 43 %.

Co Euro 7?

V posledních měsících se hodně diskutuje o normě Euro 7, která by měla být schválena ještě letos a platila by od roku 2025.

Návrh nové emisní normy bude výrazně přijatelnější a realističtější, než bylo původně navrženo. Potvrzuje to dohoda mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou, která byla dne 18. prosince 2023 dosažena.

Do finálního znění normy se podařilo prosadit následující změny:

 • Emisní limity výfukových plynů v případě aut zůstanou na úrovni již dnes platné emisní normy EURO 6, a to včetně limitů testování.
 • Lhůty pro účinnost normy byly odloženy:
  30 měsíců od vstupu nařízení v platnost pro nové typy vozidel M1 a N1
  42 měsíců pro všechny registrace
  48 měsíců od vstupu nařízení v platnost pro nové typy kategorie M2, M3, N2, N3 a O3, O4
  60 měsíců pro všechny registrace
  Tyto lhůty umožní automobilkám připravit se na nové požadavky.
 • Upravili se požadavky na fungování palubního systému měření emisí OBM (On-Board Monitoring). OBM bylo upraveno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu.
 • Došlo k lepší provázanosti návrhu s aktuálním návrhem nařízení k CO2 limitům pro těžká nákladní vozidla.
 • Nařízení nově zavádí i měření emisí z brzd a pneumatik, které mají vliv na lidské zdraví. To přinese změny i pro STK. V současnosti se měření emisí provádí pouze z výfukových plynů, nově bude povinnost měřit emise z brzd a pneumatik. Podstatné je, že měření se nebude týkat pouze aut se spalovacími motory, ale budou se měřit i emise pocházející z elektromobilů.

 

Aktuálně schválená mírnější verze ponechává limity emisí pro osobní auta a lehké užitkové vozy - 80 mg dusíku na kilometr u dieselových aut a 60 mg u benzinových aut. Po vstoupení normy Euro 7 v platnost budou mít automobilky čas 3,5 roku, aby se změnám přizpůsobily (v případě nákladních aut na to budou mít 5 let).

Jak řeší emisní normy v jiných zemích?

Německo
Od roku 2008 mohou německá města legálně označit zóny, do kterých mají povolen vstup pouze vozidla s emisní plaketou. Tato nálepka se v němčině nazývá Umweltplakette nebo Feinstaubplakette. Německá emisní plaketa se vydává ve třech barvách: červené, žluté a zelené.

Od roku 2021 nemají vozidla s červenou emisní plaketou vstup do ekologických zón v Německu povolen. Vozidla se žlutou plaketou jsou povolena pouze v ekologické zóně Neu-Ulm v Bavorsku. Vozidla se zelenou plaketou mohou vjet do všech ekologických zón v Německu. Tuto zelenou emisní plaketu je třeba zakoupit jestliže plánujete navštívit německá města s ekologickou zónou.

Mimo Německo tyto ekologické nízkoemisní zóny zatím zavedly i Francie a Rakousko.

Rusko
Rusko z důvodu se alespoň částečné sblížit s evropským trhem navázala na normu Euro, ale její starší verzi. Od roku 2018 tam platí limity shodné s Euro 5 (u nás platila pro auta registrovaná od ledna roku 2011 do září roku 2015).

Čína
Aktuálně v zemi platí norma China 6b. Její limity jsou nastavené na 0,5 gramu CO, 0,050 gramu NOx a 0,0030 gramu pevných částic. Tato norma platí od 1. června 2023 a když ji porovnáte s aktuálně platnou Euro 6d, zjistíte, že v Číně mají standard emisí nastavený ještě přísněji, než my v Evropě.

Indie
Indická vláda zavedla standard Bharat stage emission standards (BSES) pro spalovací motory. Indická norma Bharat vždy odpovídá příslušné normě Euro, Bharat Stage VI je vlastně Euro 6. Jediným rozdílem je omezení platnosti na určité lokality a postupné rozšiřování.

Turecko
Turecko v současné době dodržuje normu Euro VI pro těžká užitková vozidla a v roce 2016, několik let po vstupu EU, přijalo Turecko normu Euro 6 pro nové typy lehkých užitkových vozidel a nové typy osobních automobilů. Turecko plánuje použít celosvětově harmonizovaný zkušební postup pro lehká vozidla (WLTP).

USA
Ve Spojených státech to mají složitější. Aktuálně platná norma Tier 3 má sedm úrovní, kterým se říká „Bin“. Podle toho, do které vozidlo spadá, je pak opatřeno povinnou prodejní nálepkou, na které si kupující přečte, jak na tom auto je.

Nejmírnější Bin 160 povoluje 160 mg/míle NMOG+NOx (nemetanové organické plyny + oxidy dusíku), 3 mg/míle PM (pevné částice) a 4,2 g/míle CO. Druhý nejpřísnější je Bin 20, který má limit 20 mg/míle NMOG+NOx, 3 mg/míle PM a 1 g/míle CO. No a nejstriktnější je Bin 0, který nepovoluje generování žádných částic ani škodlivých plynů, plní ho tedy pouze elektromobily a auta na vodík.