Ιδιοκτήτης

 • Ιδιοκτήτης:

  DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH
  Hellmuth-Hirth-Straße 1
  D-73760 Ostfildern

  Telefon: (+49) 0711 / 4503-0
  Telefax: (+49) 0711 / 4586340

  E-Mail : zentrale@dat.de

 • Διαχειριστής με εξουσία αντιπροσώπευσης της εταιρείας:
  Helmut Eifert, Jens Nietzschmann, Dr. Thilo Wagner

 • Αριθμός μητρώου:
  HRB-Nr. 214549

 • Αρμόδιο δικαστήριο και τόπος εκδίκασης: 
  Stuttgart

 • Αριθμός ΑΦΜ:
  DE 147826142