Ιδιοκτήτης

 • Ιδιοκτήτης:

  DAT HELLAS ΕΠΕ
  ΑΤΘΙΔΩΝ 5 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  13671 Καλλιθέα, Ελλάδα

 • Tel.: (+30) 210 9577102
  Fax: (+30) 210 9577103
  E-Mail: info@dat-hellas.eu

 • Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. : 134935801000

 • Α.Φ.Μ. : 800667503

 • Διαχειριστής με εξουσία αντιπροσώπευσης της εταιρείας:
  Helmut Eifert, Jens Nietzschmann, Dr. Thilo Wagner

 • Αριθμός μητρώου:
  HRB-Nr. 214549

 • Αρμόδιο δικαστήριο και τόπος εκδίκασης: 
  Stuttgart

 • Αριθμός ΑΦΜ:
  DE 147826142