Ευέλικτος χειρισμός αρχείων σε μία πλατφόρμα

Το SilverDAT 3® είναι η απάντηση στις προκλήσεις στις διαδικασίες διαχείρισης εντολών. Αυτό το εργαλείο διαχείρισης συνδέει όλες τις εταιρείες που εμπλέκονται στη διαδικασία των εντολών, από κατασκευαστές και συνεργεία αυτοκινήτων σε ασφαλιστικές εταιρείες, ιδιοκτήτες στόλου, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και εταιρείες leasing, καθώς και εξειδικευμένοι οργανισμοί, όλες οι εταιρείες είναι σε θέση να συνεργάζονται σε μία ψηφιακή πλατφόρμα.

Σε ποιόν απευθύνεται το SilverDAT 3®;

Το SilverDAT 3® προσφέρει τη δυνατότητα ψηφιακής σύνδεσης διαφόρων συμμετεχόντων σε ένα μόνο αρχείο. Κάθε πρόσωπο έχει δικό του ρόλο με συγκεκριμένα δικαιώματα, καθήκοντα και αναπαράσταση του φακέλου. Αυτό δημιουργεί ένα δίκτυο όπου οι ακόλουθοι παράγοντες μπορούν να συνδεθούν για καλύτερη ροή εργασίας:

  • Κατασκευαστές / εισαγωγείς

  • Ασφαλιστικές εταιρείες

  • Εταιρείες ενοικίασης

  • Εταιρείες επισκευής ζημιών

  • Εταιρείες οδικής βοήθειας - φροντίδας

  • Οργανισμοί εμπειρογνωμόνων

  • Ιδιοκτήτες στόλου

  • Εταιρείες leasing

  • Εταιρείες αυτοκινήτων

  • Προμηθευτές εξαρτημάτων

Πλεονεκτήματα

   Web εφαρμογή, δεν απαιτούνται τοπικές εγκαταστάσεις ή ενημερώσεις

   Η low-code ανάπτυξη του επιταχύνει τις διαδικασίες βελτίωσης.

   Ενσωμάτωση όλων των εμπλεκομένων ρόλων στη διαδικασία διευθέτησης των εντολών, από το συνεργείο αυτοκινήτων και την ασφαλιστική εταιρεία έως τον εμπειρογνώμονα και τον κατασκευαστή / εισαγωγέα.

   Προηγμένες δυνατότητες ροής εργασιών που επιτρέπουν την απρόσκοπτη επεξεργασία

  Νέοι υπολογισμοί ζημιών μπορούν να δημιουργηθούν απευθείας στο SilverDAT 3®

   Εκτενείς δυνατότητες διαδρομής ελέγχου

   Ανάθεση δικαιωμάτων στο σύστημα ανά συμμετέχοντα και χρήστη

  Ενσωματωμένη υποστήριξη για πολλές γλώσσες και νομίσματα

   Ενσωματωμένη ευέλικτη διαχείριση επιχειρηματικών κανόνων

Low-Code Web Platform

Το SilverDAT 3® είναι μια low-code πλατφόρμα ανάπτυξης και επικοινωνίας. Αυτό καθιστά δυνατή την ψηφιοποίηση των διαδικασιών γύρω από το όχημα σε σύντομο χρονικό διάστημα και με μεγάλη ευελιξία. Η πλατφόρμα αποτελείται από διάφορα δομικά στοιχεία τα οποία όταν χρησιμοποιούνται μαζί μπορούν να υποστηρίξουν μια μοναδική διαδικασία.

Οι σύμβουλοι υλοποίησης μας, μαζί με τους πελάτες μας, μοντελοποιούν τις ιδανικότερες διαδικασίες για τις ανάγκες τους και στη συνέχεια υλοποιούν αυτές τις διαδικασίες στην πλατφόρμα σε μηδαμινό χρονικό διάστημα.

Για παράδειγμα, για κάθε συμμετέχοντα στη διαδικασία διευθέτησης της εντολής, εξετάζονται οι επιμέρους διαδικασίες, επιθυμίες και απαιτήσεις. Κάθε συμμετέχων έχει τα δικά του δικαιώματα στο σύστημα που αφορούν μόνο τον ρόλο και τον τομέα του στη συνολική διαδικασία. Αυτό μπορεί ακόμη και να οριστεί σε επίπεδο εργαζομένων μέσα σε μια εταιρεία. Για όλες τις κοινές διαδικασίες, τα αιτήματα και οι επιθυμίες όλων των εμπλεκόμενων συμμετεχόντων μπορούν να ενσωματωθούν.

Μέσα στο SilverDAT 3®, οι υπολογισμοί ζημιών μπορούν να εισαχθούν από οποιοδήποτε σύστημα υπολογισμού βλαβών ή να χρησιμοποιήσουν την ισχύ του πλήρως ενσωματωμένου τυποποιημένου συστήματος υπολογισμού της DAT. Τα έγγραφα και οι εικόνες μεταφορτώνονται στο αρχείο της εντολής και είναι προσβάσιμα σε όλους τους συμμετέχοντες.