5 χρόνια DAT Hellas!

 

Η ίδρυση της δικής της θυγατρικής στην Ελλάδα πριν από πέντε χρόνια σηματοδότησε, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, στη DAT τη σημασία της τοπικής αγοράς για την DAT.

Αυτό το ανακοινώσαμε σε ένα δελτίο τύπου που κατέληξε ακόμη και στην εφημερίδα BILD:

Άρθρο της εφημερίδας BILD

Πριν από την ίδρυσή της, η DAT συνεργάστηκε με έναν εταίρο πωλήσεων.

Μερικοί από τους υπαλλήλους προσλήφθηκαν σε αυτό το σημείο, δημιουργήθηκε μια νέα ομάδα και συμφωνήθηκαν νέες συμβάσεις με τη βάση πελατών σε αυτό το σημείο.

Η έμφαση έχει δοθεί στην ασφάλιση, αν και το ασφαλιστικό τοπίο στην Ελλάδα είναι πολύ ετερογενές. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες εξακολουθούν να εργάζονται με "υπολογισμούς στο χαρτί" χωρίς τεχνολογίες πληροφορικής, ενώ  άλλες χρησιμοποιούν το SilverDAT 3 με εργαλείο το "myClaim" για ολόκληρη τη διαδικασία. Για πρώτη φορά, καταφέραμε να δοκιμάσουμε πολλές λύσεις ως "δοκιμαστική αγορά".

Σήμερα η DAT είναι ο ξεκάθαρος ηγέτης της αγοράς στην Ελλάδα. Η περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων της είναι δυνατή μόνο με νέα προϊόντα και ομάδες πελατών. Η DAT Hellas αναπτύσσει συνεχώς νέες προσεγγίσεις για νέες ομάδες-στόχους, όπως για παράδειγμα την εφαρμογή SilverDAT FastTrack για εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας επιστροφής.

Στο μέλλον, βλέπουμε μια περαιτέρω εξέλιξη, όπως για παράδειγμα το "FastTrack AI", το οποίο έχει μεγάλες δυνατότητες στην Ελλάδα.