Άλλη μία διεθνής διάκριση για τη DAT Hellas

Η ομάδα συγκρότησης DAT Group για την ανάπτυξη και συντονισμό της τεχνητής νοημοσύνης.


Τιμητική διάκριση της DAT HELLAS με την συμμέτοχη, στην ομάδα συντονισμού και ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, του Managing Director της εταιρίας, κύριο Δημήτριο Βαλαβάνη.

Η ομάδα εργασίας έλαβε μέρος στην Πορτογαλία στις 14-15/11/2019.