Automotive DATa for your business

Spoločnosť DAT Czech & Slovak pôsobí na slovenskom trhu od roku 2010. Naše know-how spočíva v masívnych dátach o všetkých značkách a modeloch automobilov vyrábaných po celom svete, disponujeme dátami technickými aj ekonomickými. K tomu poskytujeme expertné platformy, ktoré umožňujú našim obchodným partnerom tieto dáta využívať a spracovávať. Našimi klientmi sú poisťovne, importéri vozidiel, autorizované aj neautorizované servisy, lízingové spoločnosti, požičovne automobilov a znalci v odbore doprava cestná. Od septembra 2019 sídlime v modernej administratívnej budove DEKRA v Bratislave. Sme súčasťou skupiny DAT GROUP, ktorá pôsobí v 22 krajinách celého sveta. Spoločnosť DAT GmbH bola založená v roku 1931 a už takmer 90 rokov poskytuje dáta pre automobilový priemysel do celého sveta.

Naša misia

Naša hlavná produktová rada SilverDAT ponúka nástroje pre identifikáciu automobilov, výpočet opravárenských prác a posudzovanie škôd, komunikáciu s poisťovňami, ale taktiež umožňuje používateľom získať spoľahlivé ocenenie jazdeného vozidla (zostatková hodnota) prostredníctvom našej rozsiahlej databázy a metodiky.

Naša vízia:

„Chceme nadviazať na dobré meno, ktoré si naša materská spoločnosť buduje na trhu už od roku 1931 a naďalej rozvíjať naše obchodné aktivity vo zverenom regióne. Naším cieľom a poslaním je byť do budúcna nezávislým subjektom, ktorý poskytuje svojim obchodným partnerom expertné systémy a svoje hlavné know-how v podobe masívnej a komplexnej dátovej základne o životnom cykle všetkých automobilov vyrábaných po celom svete. Chceme byť partnerom ústretovým a kooperatívnym, ktorý načúva potrebám svojich zákazníkov.“

Martin Procházka
konateľ spoločnosti.

Naša filozofia

Našou filozofiou je neutralita, spoľahlivosť a inovácia. Spoločnosť DAT, ktorá bola založená v roku 1931, sa vždy považovala za neutrálneho sprostredkovateľa medzi všetkými zainteresovanými subjektmi automobilového priemyslu a od samého počiatku bola podporovaná tromi zakladajúcimi partnermi: VDA (Asociácia nemeckého automobilového priemyslu), VDIK (Asociácia medzinárodných výrobcov motorových vozidiel) a ZDK (Nemecká federácia pre automobilový obchod a opravy). Táto štruktúra poskytuje DAT jedinečný štatút a zvláštny mandát v rámci automobilového priemyslu.