Poskytujeme automobilové dáta už viac ako 87 rokov

O nás                  

Sme medzinárodná spoločnosť pôsobiaca v automobilovom priemyslu. Skupina DAT poskytuje dáta, produkty a služby zamerané na celý životný cyklus automobilu.

Naše poslanie

Ako súčasť skupiny DAT, ktorá už viac ako 87 rokov zhromažďuje a spracováva komplexné automobilové údaje, poskytujeme zákazníkom profesionálne produkty a služby, aby sme ich prostredníctvom mohli byť nápomocní pri uľahčovaní a zefektívňovaní vášho podnikania.

Náš produktový rad SilverDAT ponúka nielen špičkové nástroje pre identifikáciu vozidiel, výpočet opravárenských prác a posudzovanie škôd, komunikáciu s poisťovňami týkajúcu sa poistných udalostí, ale taktiež umožňuje užívateľom získať precízne a spoľahlivé ocenenie na jazdené vozidlá, alebo zostatkové hodnoty prostredníctvom našej rozsiahlej databázy a metodiky.

Naša filozofia

Našou základnou filozofiou je neutralita - spoľahlivosť - inovatívnosť.

Spoločnosť DAT, ktorá bola založená v roku 1931 v Nemecku, je považovaná za neutrálneho sprostredkovateľa medzi všetkými zainteresovanými subjektmi automobilového priemyslu a od samotného počiatku je podporovaná troma zakladajúcimi partnermi  VDA (Združenie nemeckého automobilového priemyslu), VDIK (Združenie dovozcov motorových vozidiel) a ZDK (Združenie výrobcov a poskytovateľov služieb v automobilovom priemysle).

Táto štruktúra dáva pre DAT jedinečný štatút a zvláštny mandát v automobilovom priemysle.

Dnes má naša spoločnosť viac ako 550 zamestnancov v 22 krajinách Európy a Ázie.