Flexibilná správa prípadov na jednej platforme

SilverDAT myClaim je odpoveďou na výzvy vo vašich procesoch riešenia poistných udalostí. Tento nástroj pre správu poistných udalostí spojí všetkých účastníkov, ktorí sa podieľajú na procese riešenia poistnej udalosti, a to predajcov automobilov a servisov, poisťovní, vlastníkov vozového parku a taktiež znaleckých organizácií. Všetky tieto spoločnosti môžu spolupracovať prostredníctvom jedinej digitálnej platformy.

Pre koho je SilverDAT myClaim?

SilverDAT myClaim ponúka možnosť digitálneho prepojenia jednotlivých strán do jedného jediného prípadu. Každá strana má svoju vlastnú rolu so špecifickými právami, povinnosťami a podobou prípadu. To vytvára sieť, v ktorej môžu byť tieto strany spojené pre lepší priebeh práce:

 Výrobca / Importéri

 Poisťovne

 Auto požičovne

 Servisy

 Zložky záchrannej služby

 Znalecké organizácie

 Správcovia vozových parkov

 Lízingové spoločnosti

 Dodávatelia náhradných dielov

 Ostatné spoločnosti

Výhody

 Webová aplikácia, bez potreby inštalácie a aktualizácie

 Low-code vývoj umožňuje rýchlu úpravu procesov

 Integrácia všetkých zúčastnených strán v procese riešenia prípadu, od opravovne a poisťovne až po znalca a výrobcu/importéra

 Pracovné procesy s pokročilou funkcionalitou a neobmedzenými možnosťami spracovania

 Kalkulácia opravy môže byť vytvorená priamo v SilverDAT myClaim

 Rozsiahle možnosti auditu

 Priradenie práv v systéme pre jednotlivé strany a užívateľov

 Zabudovaná podpora viacerých jazykov a mien

 Zabudovaný flexibilný správca pravidiel

Low-Code Webová Platforma

SilverDAT myClaim je low-code vývojová a komunikačná platforma. To umožňuje digitalizovať procesy súvisiace s vozidlom v krátkej dobe a s veľkou flexibilitou. Platforma je tvorená rôznymi modulárnymi prvkami, ktoré pri spoločnom použití umožňujú jedinečné procesy.

Naši konzultanti zodpovední za implementáciu aplikácie, spoločne s našimi klientmi, modelujú najvhodnejšie procesy pre svoje potreby a následne tieto procesy v krátkej dobe implementujú na platforme.

Napríklad pre každého účastníka procesu riešenia poistnej udalosti, sú riešené jednotlivé postupy, priania a požiadavky. Každý účastník má v systéme svoje vlastné práva, ktoré sa týkajú iba ich role a oblasti v celom procese. Tie môžu byť dokonca nastavené na úrovni zamestnancov, vo vnútri spoločnosti. Pre všetky spoločné procesy je možné integrovať požiadavky a priania všetkých zainteresovaných strán.

V rámci platformy SilverDAT myClaim je možný výpočet poškodení importovať z akéhokoľvek systému výpočtu škody, alebo použiť silu štandardného plno integrovaného systému výpočtu škôd z DAT. Dokumenty a obrázky sú nahrávané do spisu prípadu a sú prístupné všetkým priradeným účastníkom.