Ocenenie vozidiel

Profesionálne oceňovať a spravovať park jazdených vozidiel

Precízne a presné stanovenie obvyklej ceny u jazdených vozidiel, je pre obchod s jazdenými vozidlami rozhodujúce.

S prihliadnutím k rozhodujúcim faktorom ovplyvňujúcim cenu poskytuje aplikácia SilverDAT valuateFinance aktuálnu obvyklú cenu vozidla v priebehu niekoľkých sekúnd.  V dôsledku toho môžete objektívne, efektívne a spoľahlivo stanoviť ceny pre osobné automobily, SUV, dodávky a ĽUV do 3,5t, nákladné vozidlá, druhy karosérií a nadstavby.

 Priebežné vyhodnocovanie a zohľadňovanie informácií z výsledkov monitorovania vývoja na trhu s jazdenými vozidlami, zohľadnenie získaných údajov o predajoch a predajných cenách poskytovaných predajcami

 Vozidiel, ich webových portálov, a vývoja cien u predchádzajúcich modelov

 Špecifikácia úplnej štandardnej a príplatkovej výbavy, možnosť zahrnutia dodatočnej a zvláštnej výbavy, ráfikov a pneumatík

 Zohľadnenie aktuálneho stavu vozidla, nutných opráv a faktorov zvyšujúcich resp. znižujúcich cenu vozidla

 Správa jazdených vozidiel pre detailné a aktuálne výkazníctvo

 Analýza kľúčových hodnôt, úplná časová správa, marža, očakávaný zisk, predbežné strednodobé a po-procesné odhady (jednotlivé, alebo kompletné zásoby vozidiel na sklade), kapitálové úroky

 Správa a kontrola prístupových práv, faktory ovplyvňujúce cenu, správa času a nákladov pre objednávky v servise/dielni, hodinové sadzby, typy obchodov, triedy vozidiel, provízie z predaja, záručné kontroly, prípadná

 Správa zákazníkov vrátane ilustrovaných ponúk, dynamické cenové stratégie apod