Často kladené dotazy

Všeobecné

Podrobný návod nájdete tu.

Pre prihlásenie je potrebné vedieť prihlasovacie údaje:
Zákaznícke číslo (napr. 3950001)
Užívateľské meno (napr. ferkomrkva)
Heslo (napr. ferkomrkva01)

Pokiaľ neviete Vaše zákaznícke číslo, kontaktujte DAT zákaznícku podporu. Samotné prihlásenie sa robí na hlavnej stránke www.dat‑slovak.sk pomocou tlačítka prihlásiť (vpravo hore). Po kliknutí sa zobrazí formulár pre zadanie prihlasovacích údajov. Pokiaľ sa pomocou Vašich prihlasovacích údajov nedá prihlásiť, máte dve možnosti:

Kontaktujte DAT zákaznícku podporu.

Kontaktujte DAT zákaznícku podporu, ktorá Vám kalkulácie navýši.

Technická podpora

Manuál pre program SilverDAT calculatePro nájdete po prihlásení do aplikácie SilverDAT calculatePro v pravom hornom rohu v záložke "Pomocník" viď obrázok.

Jedná sa o možnost skalkulovať opravu v rozsahu presahujúcu štandardnú variantu výbav. Táto možnosť dostáva význam predovšetkým pri manuálnom výbere vozidla v časti vyhľadávací strom.

Optimalizácia na skelet dáva uživateľovi možnosť skalkulovať opravu vozidla s výmenou skeletu, která môže byť niekedy ekonomickejšia. Pri niektorých značkách a modeloch vozidiel se tento proces spustí automaticky pri výbere niektorých karosárskych dielov. Proces sa dá upraviť v časti Dáta vztahujíce sa k spisu – Optimalizácia na skelet skryť, nastaviť v Sadzbách pre výpočet, alebo keď sa vo finálnej kalkulácii objaví časť Druh kalkulácie – k oprave / optimalizácia na skelet, zvoliť k oprave.

Dieľ sa vyhľadáva kliknutím na grafické zobrazenie dieľov vo Výbere dieľov alebo manuálne zadaním čísla dieľov do boxu s lupou „Vyhľadat“ vpravo hore vo výbere dieľov. Niekedy je treba zvoliť detailnejšie „Rozšírené vyhľadanie“ pomocou Názvu alebo ČND (čísla náhradního dieľu).

Dieľ sa zmaže odkliknutím zatržítka (fajky) v okne výberu dieľov v časti Výber dieľov, alebo pri viacnásobnom mazaní, pomocou ikony Rozsah škody vo Výbere dieľov (vľavo hore) označením všekých požadovaných dieľov označením zatržitka (krížik) v boxoch a kliknutím na tlačítko „Odstrániť položku“ vpravo hore, alebo pri vymazávaní všetkých dieľov v jednotlivých konštrukčných skupinách pomocou odstránenia zatržítka (krížik) v boxoch při jednotlivých názvoch konštrukčných skupín.

Z ponúkaných možností lakovania vo Faktoroch – Lakovania, v „Dátach vztahujících sa k spisu“, tj. Eurolak, Systém lakovania podľa výrobcu, AZT, vyberte lakovaciu metódu dohodnutú so zmluvným partnerom (napr. poisťovňou).

AZT materiálový index umožňuje zmluvným partnerom percentuálne zvyšovať/znižovať cenu materiálových nákladov. Materiálový bod (MB) v Eurolaku vyjadruje jeho aktuálnu hodnotu podľa zvoleného výrobcu lakovacieho materiálu v cenovej kategórii materiálu.

Dôvodov môže byť viac:

  • Program neobsahuje VINy danej značky/modelu – viď ikona „i“ pri nápise VIN vo Výbere vozidla, Všeobecné informácie k VIN (PDF).
  • Server výrobcu vozidla neobsahuje požadovaný VIN.
  • V nastavení programu je chyba – informujte prosím DAT zákaznícku podporu.
  • Prenos dát cez internet je v danú chvíľu prerušený.

Vo finálnej kalkulaci v programe calculatePro sa tlač uskutoční pomocou ikony tlačiarne vľavo dole.

Zadávajú sa vo Výbere dielov, prostredníctvom ikony „plus & ceruzka“ vľavo hore a v následnom okne voľbou ikony „kľúč & kladívko“ na hornom okraji okna „Pridávat a upravovať položky“.

Podrobný návod nájdete tu.

Záleží na kalkulačnom systéme, ktorý zákazník používa:

  1. U štandardného kalkulačného systému CalculatePro sa posiela výsledok emailom pomocou vygenerovaného PDF s výslednou kalkuláciou.
  2. V prípade použitia komunikačnej platformy myClaim je možno kalkuláciu odoslať a to ihned online do systému poisťovne. Presný spôsob odoslánia závisí na nastavení „workflowô“ v danej poisťovni.

Pre bližšie informácie kontaktujte našu zákaznícku podporu.

Je nutné kontaktovať zákaznícku podporu.

Fakturácia

V momente, keď užívateľ klikne na odosielaciu/potvrdzujúcu ikonu „lupa“, je tento dopyt automaticky spoplatnený, pokiaľ teda kliknete na odosielaciu/potvrdzujúcu ikonu „lupa“ znovu, skôr ako dostanete odpoveď (napr. pomalé internetové pripojenie), je tento dopyt spoplatnený.Taktiež je spoplatnený VIN, ktorý ste viac-krát načítali z dôvodu viacerých poistných udalostí na jednom vozidle.

Kontaktujte DAT zákaznícku podporu.

Licencie fakturujeme podľa Vašeho paušálu. Rozlišujeme mesačny a ročný paušál. Fakturácia potom probieha mesačne (alikvótna čiastka) alebo na začiatku kalendárneho roku (celá čiastka).

Kontaktujte prosím účtovné oddelenie (e-mail: brunclikova@dat-czech.cz, tel: + 420 283 931 831)