Okamžité a presné informácie o vozidle s vyhľadaním pomocou identifikačného čísla vozidla (VIN)

Jednoduchá, rýchla a presná identifikácia vozidla vrátane štandardnej a príplatkovej výbavy prostredníctvom 17-miestneho kódu VIN (identifikačné číslo vozidla) z databáz jednotlivých výrobcov.


Funkcia SilverDAT VIN poskytuje okamžitý a presný prehľad o výbave daného vozidla. Identifikačné číslo vozidla (VIN) umožňuje prístup k továrenským špecifikáciám vozidla, zohľadňujúcich technické údaje a informácie o výbavách vozidla a balíkoch výbav, ako aj špecifikácie názvu a kódu farby vozidla.


Znalosť presných podrobností o vybranom vozidle je pre niektoré obchodné a rozhodovacie procesy zásadná a je ich možné optimalizovať rovnako ako produkty a služby. S presne zvolenými balíkmi výbav získate presné a správne špecifikácie pre použitie v následne používaných procesoch, ako je oceňovanie vozidiel, kompletná kalkulácia opravy a údržba vozidla, import, export, nákup a predaj.