Vyhlásenie o ochrane súkromia

Zo zákona sme povinní zverejniť nasledujúce vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Obsahuje informácie o tom, kto sme, aký typ dát ukladáme a za akým účelom. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov obsahuje aj informácie o prenose dát a typu prenášaných dát.

1. Predmet súkromia

Ochrana osobných údajov sa týka osobných údajov. Osobné údaje sú údaje týkajúce sa osobného prostredia identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby. Príkladom je meno, poštová adresa, e-mailová adresa, ale aj užívateľské dáta, napríklad IP adresa počítača.

2. Cookies

Naše webové stránky používajú súbory cookies. Cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý je webovým serverom odoslaný webovému prehliadaču a webovým prehliadačom uložený. Tento identifikátor je potom odoslaný späť serveru vždy, keď si prehliadač od servera vyžiada zobrazenie stránky. Súbory cookies môžu byť buď "trvalé" alebo "relačné". Trvalé súbory cookies budú uložené webovým prehliadačom a zostávajú v platnosti až do dátumu ich vypršania, ak pred dátumom vypršania nie sú zmazané užívateľom. Relačné súbory cookies naopak vyprší na konci relácie používateľa po zatvorení webového prehliadača. Súbory cookies bežne neobsahujú žiadne informácie, ktoré by používateľa jednoznačne identifikovali, ale osobné údaje, ktoré o vás ukladáme, môžu byť s informáciami uloženými a získanými zo súborov cookies prepojené. Na našich webových stránkach používame ako relačná, tak trvalé súbory cookies.

Automaticky zhromažďujeme, spracovávame a používame neosobné údaje, ktoré nám odovzdal váš prehliadač (súbory cookie). Tieto informácie obsahujú:

- Typ a verzia prehliadača

- Operačný systém

- URL odkazu (zdroj odkazu)

- IP adresa (názov hostiteľa použitého počítača)

- Čas žiadosti serveru

2.1 Rozlišujeme nasledujúce typy a funkcie:

  • Dočasné súbory cookie (známe tiež ako relačné súbory cookie): Tieto súbory cookie sa odstráni pri zatvorení prehliadača.
  • Trvalé súbory cookie: Tieto súbory cookie zostanú uložené aj po zatvorení prehliadača. To nám napríklad umožňuje rozpoznať naše štatistiky, keď znovu navštívite náš web.
  • Súbory cookie prvej strany: Tieto súbory cookie nastavujeme sami.
  • Súbory cookie tretej strany: cookies, ktoré sú nastavené tretími stranami za účelom sprístupnenia špeciálnych služieb na našom webe (napr. sledovanie videí alebo prístup k online mapám).
  • Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory cookie potrebujete z technických dôvodov, napríklad z bezpečnostných dôvodov, aby ste mohli surfovať na našom webe.
  • Prihlásenie zákazníka: Tieto súbory cookie potrebujete na prihlásenie do chránenej oblasti na našich webových stránkach a na používanie online aplikácií DAT.
  • Štatistiky: Tieto súbory cookie potrebujeme na meranie vášho dosahu a analýze nášho webu - to nám umožní zistiť, ktorý obsah je pre vás najobľúbenejšie a najzaujímavejšie.
  • Pohodlie: Musíte súhlasiť s týmito cookies, ktoré sú zvyčajne cookies tretích strán, aby ste mohli bez obmedzenia používať špeciálne služby na našom webe. Napríklad ak si chcete pozrieť videá vložená na našom webe alebo online mapách.

2.2 Právny základ pre používanie cookies

Ak surfujete na našom webe prvýkrát, žiadame vás o súhlas s použitím cookies. O tom, ktoré cookies prijímate a či toto nastavenie následne rozšírite, možno rozhodnúť individuálne v poli cookie, ktoré sa otvorí pri prvej návšteve nášho webu.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Napríklad vykonaním vhodného nastavenia prehliadača zakážete cookies alebo deaktiváciou štatistických cookies prostredníctvom zodpovedajúcej časti tohto vyhlásenia o ochrane dát.

Väčšina prehliadačov umožňuje odmietnuť prijímanie súborov cookies - napríklad:

V Internet Exploreri môžete blokovať súbory cookies pomocou zmeny nastavení spracovanie súborov cookies, ktoré je k dispozícii kliknutím na "Nástroje", "Možnosti Internetu", "Osobné údaje", "Nastavenia" a potom "Spresnenie", kde môžete zvoliť, ako budú súbory cookie spracované.

Vo Firefoxe môžete blokovať všetky súbory cookies kliknutím na "Nástroje", "Možnosti", "Súkromie a zabezpečenie", potom v časti "Rozšírená ochrana proti sledovanie" vyberte možnosť "Vlastné" a zaškrtnite voľbu "Cookies".

V prehliadači Chrome môžete blokovať všetky súbory cookies v ponuke "Nastavenia", "Ochrana súkromia a zabezpečenie" a potom pod nadpisom "Súbory cookie a ďalšie údaje webových stránok" vyberte "Blokovať všetky súbory cookie".

Blokovanie všetkých súborov cookies bude mať negatívny dopad na použiteľnosť mnohých webových stránok. Ak súbory cookies zablokujete, nebudete na našich webových stránkach môcť využiť všetky funkcie.

Súbory cookies už uložené vo vašom počítači môžete vymazať - napríklad:

V Internet Exploreri musíte súbory cookies vymazať ručne (inštrukcie ako to urobiť nájdete tu: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer ).

Vo Firefoxe môžete súbory cookies zmazať kliknutím tlačidlo "Knižnice stránok", z ponuky vyberte "História" a potom "Vymazať nedávnu históriu". U voľby "Časové obdobie mazania" vyberte, koľko vašej histórie má Firefox zmazať (poslednú hodinu, posledný dve hodiny, posledné štyri hodiny, dnešok, alebo všetko).

V prehliadači Chrome môžete všetky súbory cookies zmazať v ponuke "" Nastavenia "," Ochrana súkromia a zabezpečenie "a" Vymazať údaje prehliadania "a pred tým, než kliknete na" Vymazať údaje prehliadania ", vyberiete" Súbory cookie a ďalšie údaje webových stránok " .

Vymazanie súborov cookies bude mať negatívny dopad na použiteľnosť mnohých webových stránok.

2.3 Rozsah analýzy / štatistiky pokrytie

Využívame náš web štatisticky. Zaznamenávame toky návštevníkov, často používaný obsah, vstupné a výstupné body na webe a dĺžku pobytu na našich stránkach. To nám umožňuje určiť, kde by sme mali vykonávať úpravy, aby sme vám mohli aj naďalej poskytovať atraktívne webovú stránku, kde sa môžete dostať do cieľa s čo najmenším počtom kliknutí a kde pre vás nájdete mnoho užitočných služieb. Bez ohľadu na to, aké zariadenie používate - naším cieľom je, aby sa všetky stránky zobrazovali na všetkých zariadeniach čitateľným spôsobom. Štatistická analýza nám umožňuje lepšie prispôsobiť obsah našich webových stránok vašim osobným záujmom.

V priebehu analýzy rozsahu sú tiež ukladané IP adresy užívateľov, ale v anonymnej podobe, presnejšie: pseudonymizované.

2.4 Používané služby:

Matomo

Vaše návštevy našich stránok zvyčajne zaznamenávame pomocou súboru cookie. Pokiaľ s nahrávaním cookies nesúhlasíte, uložíme vašu návštevu najprv pomocou tzv. "Fingerprinting", ktorý je uložený anonymne. Fingerprinting sa skladá z anonymizované a pseudonymizované IP adresy v kombinácii s nastavením vášho prehliadača. Nie je možné, aby sme vyvodili závery o vašej identite. Okrem toho sa váš fingerprinting mení každých 24 hodín. Preto nemôžeme analyzovať vaše správanie pri surfovaní na našich stránkach v priebehu niekoľkých dní. Podobne nemôžeme týmto spôsobom vytvárať užívateľské profily.

Zrušte svoj súhlas so sledovaním odhlásením sledovanie Matomo (pomocou cookie): Chcete byť v budúcnosti vylúčený zo sledovania Matomo prostredníctvom cookies? Potom kliknite na nižšie uvedený odkaz a vaše návštevy našich webových stránok už nebudú zaznamenané pomocou súborov cookie:

Deactivate Matomo-Tracking (with Cookie) [please remove the checkmark in the opening cookie box]

Google Analytics

Používame Google Analytics ako analytický nástroj, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, ďalej len "Google").

Okrem informácií uvedených v časti 2 vyššie používa Google Analytics tiež tzv. "Cookies", ktoré možno použiť na rozpoznanie prehliadača, keď znovu navštívite web. Váš prehliadač prenáša informácie generované súbory cookie o vašom používaní tohto webu na server Google v USA, kde je uložený až 14 mesiacov.

Európska komisia v súčasnosti nerozhoduje o tom, či USA všeobecne ponúkajú primeranú úroveň ochrany údajov.

Ďalšie informácie nájdete tu: https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=sk

Ďalšie informácie o nakladaní s užívateľskými údajmi nájdete v Google Analytics vo vyhlásení o ochrane dát spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk

Zhromažďovanie a prenos dát súvisiacich s používaním webu (vrátane vašej IP adresy) do Googlu a spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť stiahnutím a inštaláciou pluginu prehliadača, ktorý je k dispozícii v nasledujúcom odkaze:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk

Prípadne môžete tiež zastaviť sledovanie pomocou Google Analytics na našom webe a to kliknutím na tlačidlo nižšie:

2.5 Ďalšie vložené služby a funkcie

Používame rôzne služby od iných poskytovateľov alebo tretích strán. To vám napríklad umožňuje otvárať vložená videá na našom webe alebo online mapy.

Zakaždým, keď pristupujete k takémuto vloženému obsahu, je nutné poskytnúť vašu IP adresu tejto tretej strane. Toto je jediný spôsob, ako preniesť obsah priamo do vášho prehliadača. Vždy starostlivo zvažujeme, ktoré služby tretích strán využívame.

Pred použitím týchto služieb je potrebný váš súhlas. Buď prijatím cookies do tzv. Cookies boxu, keď prvýkrát vstúpite na náš web, alebo individuálne, ak si prajete použiť službu (napr. Otvorenie videa).

Použité služby a poskytovatelia služieb:

 

2.6 Vaše aktuálne nastavenie cookies

Vaše aktuálne nastavenie súborov cookie pre tento web môžete skontrolovať a prípadne zmeniť kliknutím na nasledujúci odkaz:

3. Požadovaný zber, spracovanie a použitie osobných údajov

Používanie webovej stránky v zásade nevyžaduje zber, spracovanie alebo používanie žiadnych osobných údajov. V dôsledku toho sa nezaoberáme takým zberom, spracovaním alebo používaním údajov.

Osobné údaje budeme zhromažďovať, spracovávať a používať, len ak nám vaše osobné údaje poskytnete dobrovoľne. To môže byť potrebné napríklad pri prihlasovaní do zákazníckeho systému.

K uzavretiu zmluvy je nutné poskytnutie osobných údajov, ktoré využívate, ak vstupujete do nášho zákazníckeho systému, jedná sa o nasledujúce údaje:

- Priezvisko a meno

- Emailová adresa

- Telefónne číslo

4. Právo na informácie

Kedykoľvek máte právo vyžiadať informácie o uložených dátach vo vzťahu k vám, ich pôvodu a zdrojmi, príjemcom alebo kategórie prijímateľov, do ktorých sú tieto dáta prenesené, a tiež o účeloch ich uloženie.

Ak chcete požiadať o bezplatné informácie o osobných údajoch, ktoré sme v súvislosti s vami uložili, pošlite e-mail na adresu info@dat-slovak.sk

5. Odstránenie a uzamknutie

Osobné údaje spracované pre naše vlastné účely odstránime, akonáhle tieto údaje už nebudú potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli dáta uložené. Ak zákonné, alebo zmluvné podmienky uchovávania zakazujú vymazanie týchto údajov, ak existuje dôvod predpokladať, že vymazanie údajov poškodí legitímny záujem dotknutej osoby alebo ak by vymazanie údajov vyžadovalo neprimerané úsilie z dôvodu konkrétneho spôsobu, akým údaje boli uložené, namiesto toho dáta uzamkne.

Okrem toho môžete kedykoľvek požiadať o uzamknutie, opravu alebo vymazanie údajov, ktoré sme o vás zhromaždili. Dáta budú tiež vymazaná, ak svoj súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a používaním osobných údajov v budúcnosti zrušíte. Pokiaľ k výberu dôjde počas aktuálne obchodné transakcie, budú dáta vymazané okamžite po uzavretí obchodnej transakcie.

6. Technické a prevádzkové opatrenia

Budeme vykonávať technické a prevádzkové opatrenia potrebné na zabezpečenie dodržiavania ustanovení o ochrane osobných údajov, ak bude pomer vynaloženého úsilia a zamýšľaného účelu ochrany súkromia primeraný. U e-mailovej komunikácie nemôžeme zaručiť bezpečný prenos dát. Odporúčame preto zasielať dôverné informácie iba poštovou službou.

7. Správca dát (v zmysle zákonov o ochrane osobných údajov):

DAT CZECH & SLOVAK

Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava

telefón: +421 262 410 806

e-mail: info@dat-slovak.sk

8. Zrušenie súhlasu

Súhlas so zhromažďovaním, spracovaním alebo používaním vašich údajov môžete kedykoľvek odvolať. Vaša žiadosť musí byť zaslaná na:

DAT CZECH & SLOVAK

Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava

telefón: +421 262 410 806

e-mail: info@dat-slovak.sk