Detekcia poškodenia vozidla pomocou umelej inteligencie

Ako vyzerá budúcnosť spracovania poistných udalostí?

      

V dnešnej dobe, keď sa technológie neustále posúvajú vpred, sme svedkami ohromujúceho pokroku v oblasti umelej inteligencie (AI). Jedným z fascinujúcich využití AI je jej schopnosť identifikovať a diagnostikovať poškodenie vozidiel z fotografických záznamov. Táto technológia má široký rozsah aplikácií a sľubuje efektívnejší, rýchlejší a presnejší spôsob, akým sú škody na vozidle identifikované a vyhodnocované.
Spoločnosť DAT GmbH nezostáva pozadu a už nejaký čas máme v našom portfóliu produkt FastTrack AI, ktorý predstavuje budúcnosť spracovania poistných udalostí a výpočtu škôd. Pomocou umelej inteligencie identifikuje z fotografií poškodenie vozidla v reálnom čase.

Produkt FastTrack AI bol vyvinutý tímom v našej centrále za spoluúčasti našich špecialistov v Českej republike.
Z nášho pohľadu predstavuje FastTrack AI budúcnosť spracovania poistných udalostí a preto vývoju dávame veľkú prioritu.

V Českej republike sme zatiaľ vo fáze testovania spolu s autoservismi a poisťovňami. Na základe ich cenných spätných väzieb produkt neustále zdokonaľujeme a zároveň aktívne hľadáme ďalších partnerov, ktorí by sa chceli stať súčasťou sveta FastTrack AI. V praxi je efektívne k dispozícii napríklad vo Švajčiarsku alebo v Grécku. Gréci navyše vyvinuli revolučný nástroj pre požičovne automobilov a majú s ním veľký úspech. Poškodenie je okamžite rozpoznané a zároveň je okamžite vyčíslená cena opravy.
Ako to funguje?
Tradičné metódy posudzovania škôd na vozidle zahŕňali prevažne osobnú účasť likvidátora na prehliadke vozidla, čo mohlo byť zdĺhavé, náchylné k chybám a nákladné. Vďaka pokročilým algoritmom strojového učenie je však AI schopná rýchlo a presne analyzovať snímky vozidiel a detekovať aj drobné poškodenia, ktoré by mohli uniknúť ľudskému oku.

AI modely sú trénované na veľkom množstve údajov obsahujúcich rôzne typy škôd na vozidle. Tieto modely sa učia rozpoznávať rôzne vzory, tvary a textúry spojené s poškodením, a následne sú schopné tieto poškodenia identifikovať na nových fotografiách. Vďaka tomu je možné rýchlo a objektívne určiť rozsah škody a predložiť relevantné informácie pre ďalší proces opravy.
Výhody využitia AI pri rozpoznaní škôd na vozidle sú značné. Okrem skrátenia doby potrebnej na vyhodnotenie škôd umožňuje táto technológia tiež znížiť ľudskú chybovosť. Navyše, vďaka automatizácii procesu, môžu odborníci na opravy vozidiel lepšie alokovať svoj čas a zdroje, čo v konečnom dôsledku môže viesť k rýchlejším a efektívnejším opravám.
S rastúcim množstvom údajov a neustálym zlepšovaním AI algoritmov sa očakáva, že schopnosť týchto modelov rozpoznávať škody na vozidle bude stále presnejšia a sofistikovanejšia. To môže mať významný vplyv na služby poskytované poisťovňami, opravárenské služby a všetky zainteresované strany.

Náš produkt FastTrack AI je na trhu len krátku dobu, ale už stihol pozbierať niekoľko cien. V roku 2021 sa FastTrack AI umiestnil na prvom mieste v kategórii najlepšie inovácie v oblasti správy poistných udalostí na akcii Italian Insurtech Summit 2021 a v minulom roku získal ocenenie na súťaži Automechanika Innovation Awards v kategórii Data&Networking na veľtrhu Automechanika vo Frankfurte nad Mohanom. Tieto úspechy sú iba náznakom toho, čo FastTrack AI v budúcnosti ešte dokáže.