Nová verzia systému myClaim a calculatePro

Nová verzia obsahuje okrem iného zmeny pre používanie webových služieb, ktoré sa používajú napr. pri prepojení s partnerskými DMS

      

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si vás informovať, že dňa 06.09.2021 bola nasadená nová verzia systému myClaim a calculatePro. Nová verzia okrem iného obsahuje aj zmeny pre používanie webových služieb, ktoré sú využívané napríklad pri prepojení s partnerskými DMS systémami (Caris, ŠKODA DMS, Helios, SoftApp atď.).

O tejto zmene boli všetky partnerské DMS systémy informované s dostatočným predstihom, a preto by mali byť na túto zmenu pripravené.