Počuli ste už o pojme PAY AS YOU DRIVE?

Táto revolúcia v oblasti poisťovníctva vychádza z telematiky, čo je moderná technológia, umožňujúca precízne monitorovanie spôsobu, akým riadime.

      

Ide o nový a inovatívny spôsob, akým poisťovne hodnotia a stanovujú ceny poistenia. Táto revolúcia v oblasti poisťovníctva vychádza z telematiky, čo je moderná technológia, umožňujúca precízne monitorovanie spôsobu, akým riadime.

S postupom technológie a rýchlym rozvojom informačných systémov prináša telematika do oblasti poistenia vozidiel revolučné zmeny. Telematické jednotky, malé zariadenia inštalované vo vozidlách, umožňujú poisťovniam zbierať detailné údaje o riadení a správaní vodiča. Táto inovatívna technológia otvára nové dvere pre personalizované a spravodlivejšie poisťovacie tarify, mení spôsob, akým vnímame poistenie na cestách a prináša celý rad VÝHOD:

1. Personalizované tarify:

Tradičné poisťovacie tarify často zohľadňujú štatistiky celkovej skupiny vodičov. Telematické jednotky umožňujú vytvoriť tarify na mieru, ktoré sa prispôsobujú konkrétnemu vodičovi a jeho správaniu za volantom. Pokiaľ je vodič zodpovedný a jazdí bezpečne, môže získať nižšie poistné. To ho môže motivovať k bezpečnému riadeniu, ktoré znižuje riziko nehôd.

2. Zníženie rizika a nákladov:

Telematické jednotky umožňujú poisťovniam monitorovať správanie vodiča, ako je rýchla jazda, prudké brzdenie a ostré zákruty. Tým poskytujú vodičom spätnú väzbu, ako svoje správanie na ceste zlepšiť.

3. Bezpečnejšie cesty:

Vedomie, že sú vodiči monitorovaní, ich môže motivovať k bezpečnejšiemu a ohľaduplnejšiemu riadeniu. To má potenciál viesť k celkovému zníženiu počtu dopravných nehôd.

4. Rýchlejšie reakcie pri nehode:

Telematické jednotky môžu detekovať náhle zmeny rýchlosti alebo prudké nárazy, čo umožňuje poisťovniam rýchlejšie reagovať v prípade nehody. Môžu automaticky začať procesy náhrad a poskytnúť asistenciu vodičovi v reálnom čase.

5. Ekologický vplyv:

Telematické jednotky tiež podporujú ekologicky šetrné správanie za volantom, ako je šetrná jazda.

Jedným z príkladov využitia telematiky v praxi je inovatívna bezplatná aplikácia od poisťovne Kooperativa, ktorá ponúka vodičom nielen spätnú väzbu, ale aj možnosť získať zľavu na poistenie. Táto aplikácia je dostupná zatiaľ len v Českej republike.

Každý, kto jazdí bezpečne a zodpovedne, si podľa českej Kooperatívy zaslúži odmenu. Klienti tak majú šancu získať späť časť svojho ročného poistného na základe skóre, ktoré dosiahnu v každom štvrťroku počas roka.

Ako to funguje? Aplikácia Koopilot automaticky sleduje rôzne aspekty vodičovho správania, vrátane rýchlosti, intenzity zrýchľovania, zatáčania a brzdenia. Dôležitou zložkou sledovania je aj to, či vodič používa mobilný telefón počas jazdy, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť na cestách. Po každej jazde aplikácia vyhodnotí správanie vodiča a ukáže mu jeho skóre. Na základe tohto skóre môžu klienti získať raz za štvrťrok časť svojho poistného späť vo forme "cashbacku". Výška tejto zľavy závisí od rizikovosti klienta a vozidla, ktorým jazdí, a môže sa pohybovať medzi 10 až 40 percentami.

Čo je na tejto aplikácii zvlášť atraktívne, je fakt, že na jej používanie nie je potrebná žiadna zložitá inštalácia špeciálneho zariadenia do vozidla. Stačí mať mobilný telefón pri sebe a aplikácia sa automaticky spustí po prekročení rýchlosti 20 km/h. Údaje o polohe mobilného telefónu sú starostlivo zabezpečené a oddelené od údajov o majiteľovi telefónu, čo zaisťuje súkromie a bezpečnosť klientov.

Okrem sledovania jazdného správania má aplikácia ešte jednu dôležitú funkciu - tlačidlo SOS. V prípade poruchy alebo nehody môže vodič jednoducho stlačiť toto tlačidlo, čo spôsobí odoslanie všetkých potrebných údajov o polohe, vodičovi, zmluve a vozidle asistenčnej službe. To môže výrazne urýchliť a zjednodušiť proces riešenia núdzovej situácie.

Aplikácia od poisťovne Kooperatíva je len jedným z mnohých príkladov, ako telematika môže zmeniť spôsob, akým poisťovatelia posudzujú a cenia riziká. Podobné systémy „Pay As You Drive“ sa rýchlo rozvíjajú po celom svete, a to z dobrého dôvodu. Spôsob, akým jazdíme, by mal mať väčší vplyv na naše poistné, a táto technológia umožňuje spravodlivejšie určovanie ceny poistného. Niet pochýb o tom, že telematika bude hrať čoraz väčšiu úlohu v oblasti poisťovníctva a bezpečnosti na cestách. A to je aj dôvod, prečo ju máme v našom produktovom portfóliu: https://www.datgroup.com/sk-sk/produkty/telematika/