Školenia Renault

Skvelé školenia od spol. Renault opäť prehĺbilo naše znalosti.

      

V rámci úsilia o poskytovanie profesionálneho servisu pre našich zákazníkov si naša technická podpora, ale aj ostatní pracovníci DAT pravidelne rozširujú svoje znalosti a zručnosti, aby tak držali krok s najnovšími technológiami a postupmi v automobilovom priemysle.

Príkladom nášho permanentného vzdelávania je školenie, ktoré nám poskytla spoločnosť Renault.

Školenie bolo zamerané na dve kľúčové témy: karoséria a poistné udalosti u elektrických automobilov.

Naši zamestnanci tak získali hlbší prehľad o metódach opravy karosérií. Naučili sa, kedy je vhodné použiť rovnaciu stolicu a ako ju efektívne využiť pri oprave karosérie, pretože je to kľúčový prvok pre zachovanie bezpečnosti a integrity vozidla. Dôraz bol kladený predovšetkým na opravy zváraných častí karosérie, ako sú prahy a bočnice. Školenie prinieslo hlbšie pochopenie zákonitostí a príslušných noriem vzťahujúcich sa na opravy prevádzané podľa pokynov a odporúčaní výrobcu.

V časti venovanej elektrickým automobilom sa naši kolegovia zoznámili s prognózou ďalšieho vývoja elektromobility a veľkou témou boli samozrejme požiare elektromobilov, pretože spoločnosť Renault vyvinula prevratný patent na uhasenie batérií u elektromobilov. O tejto revolučnej technológii si môžete prečítať viac v článku, ktorý sme nedávno publikovali na našich stránkach tu.