VIN kód – základ identifikačných a kalkulačných programov DAT

      

Každé, vo svete vyrobené vozidlo, dostáva jedinečné identifikačné číslo, takzvaný „VIN kód“. Možno konštatovať, že je to také rodné číslo nášho vozidla či nezameniteľná DNA. Nie je možné, aby existovali dva automobily s úplne zhodným VIN kódom.

Vieme ale všetci, čo všetko sa pod týmto kódom ukrýva a čo nám môže o našom vozidle oznámiť?

VIN kód bol prvýkrát uvedený do praxe v roku 1954 v USA. Až do roku 1981 však neexistoval jednotný formát a výrobcovia využívali na uvádzanie tejto informácie rôzne formy. Vzhľadom k veľkému nárastu počtu vozidiel sa ale tento stav neosvedčil. V dôsledku toho bolo rozhodnuté o zjednotení priraďovania VIN kódov v súlade s celosvetovými normami ISO (konkrétne ISO 3779-1983).

Kód výrobcu
Prvé tri pozície sa označujú ako WMI (World Manufacturer Identifier - svetový kód výrobcu). Tieto znaky určujú výrobcu vozidla. Kódy sú jednoznačne pridelené všetkým svetovým výrobcom. Prvé dve pozície tohto kódu WMI určujú oblasť a krajinu pôvodu výrobcu. Tretia pozícia je pridelená pre konkrétnu značku.

Pozn.: U malosériových výrobcov sa ako tretia pozícia používa 9 a ďalšie tri znaky kódu výrobcu sú umiestnené na pozíciách 13, 14 a 15. Veľkým výrobcom sa naopak prideľuje niekoľko kódov, niektorí z nich treťou pozíciou rozlišujú napr. autobus, nákladný automobil, atď.

Popisný kód vozidla
Znaky na pozíciách 4 – 9 sa označujú ako VDS (Vehicle Descriptor Section - popisný kód vozidla). Tieto pozície určujú model daného vozidla. Každý výrobca si môže toto označenie navrhnúť podľa svojho uváženia.

Príklad: Škoda Octavia Combi s motorom 1,5 TSI má VIN kód TMBJR8NX*PYxxxxxx:

 • Písmeno J označuje karosériu kombi, riadenie na ľavej strane a poháňanú jednu nápravu.
 • Písmeno R označuje motor 1,5 TSI/110 kW.
 • Číslovka 8 označuje dva predné airbagy, štyri bočné airbagy a dva airbagy hlavové.
 • Siedma a ôsma pozícia s písmenami NX označuje modelový rad Octavia.
 • Na mieste hviezdičky bude kontrolná číslica, ktorá sa dopočíta z kompletného VIN kódu.

Pozn.: Elektromobily nemajú špeciálny znak – že sa jedná o elektrický pohon, možno identifikovať z kombinácie písmen na piatej, siedmej a ôsmej pozícii VIN kódu.

Čo VIN kód - to originál
Znaky na pozíciách 10 – 17 sa označujú ako VIS (Vehicle Identifier Section) a udávajú poradové výrobné číslo, ktoré jednoznačne identifikuje dané vozidlo.

Znak na 10. pozícii veľmi často (v Severnej Amerike vždy) určuje modelový rok vozidla. Znak na 11. pozícii obvykle určuje konkrétny výrobný závod v rámci výrobcu.

Príklad: Škoda Octavia Combi s motorom 1,5 TSI má VIN kód TMBJR8NX*PYxxxxxx:

 • Písmeno P označuje modelový rok 2023.
 • Písmeno Y patrí výrobnému závodu v Mladej Boleslavi.

U vozidiel značky Škoda znaky 0-4 označujú rôzne prevádzky v Mladej Boleslavi, znak 5 označuje vozidlá z Kvasín, znak 7 výrobný závod Vrchlabí a znak X označuje továreň v poľskej Poznani.

Pozn.: Vo VIN kóde sú vynechané písmená O, I a Q, aby sa zabránilo zámene s číslicami 0, 1 a 9.

Kde všade môžeme VIN na vozidle nájsť?

Každý výrobca umiestňuje VIN kód inam. Najčastejšie miesta, kde VIN kód nájdeme sú:

 • pod čelným sklom na strane vodiča;
 • v motorovom priestore na predeľovacej prepážke;
 • na hornom leme podhľadu;
 • na držiaku pravej prednej pružiacej a tlmiacej jednotky;
 • na podlahe u spolujazdca;
 • na pravej strane operadla zadného sedadla;
 • v batožinovom priestore.

... a minimálne raz je vyrazený do karosérie či nosného rámu!

Dekódovanie a kontrola VIN kódu

V dnešnej dobe sa čoraz častejšie objavujú prípady manipulácie s VIN kódom, aby podvodníci zamaskovali skutočný pôvod vozidla. Vzhľadom k detailnému popisu pomocou VIN kódu je však dnes veľmi ťažké ho sfalšovať.

Aj preto je vhodné pri kúpe či už nového alebo jazdeného vozidla využiť našu ponuku produktov, ktoré majú prístup do databáz výrobcov a servisov vozidiel.

Pomocou nich je možné skontrolovať nielen históriu a pôvod vozidla, ale vďaka identifikácii „SilverDAT VIN“ sú nám k dispozícii obsiahle informácie týkajúce sa všetkých autodielov a špecifikácií výbav vozidla, ktoré umožňujú presný výpočet/kalkuláciu v prípade poškodenia a nutnosti opravy daného vozidla.