Všetko o náhradných dieloch...

Čo znamená OE a OEM? Aký je rozdiel medzi OE dielom a náhradným dielom?
Ako rozpoznať kvalitu od falzifikátu? To všetko sa dozviete v našom článku.

      

Čo znamená skratka OE a OEM?

Skratka OE znamená original equipment, teda originálny diel.
Skratka OEM znamená original equipment manufacturer, v slovenskom jazyku výrobcu originálnych dielov.

OE diel je výrobok, ktorý bol vyrobený priamo automobilkou alebo subdodávateľom automobilky. Tento diel je montovaný do vozidiel priamo v továrni a pod značkou automobilky.

Pre tieto diely platí:

 • Sú drahšie, ale kvalitné
 • Podliehajú extrémne náročným požiadavkam na kvalitu spracovania
 • Výber použitých materiálov je striktne daný
 • Do obehu sa môže dostať minimálne množstvo nepodarkových výrobkov
 • Sú vždy označené logom automobilky
 • Majú vždy OE číslo

Výrobcovia OEM distribuujú svoje produkty tromi kanálmi:

1) Automobilke do prvovýroby - diely, ktoré vyrába externá firma. Jedná sa o ten istý diel ako OE, len nie je opatrený logom automobilky, ale značkou výrobcu.

2) Automobilke na predaj náhradných dielov - označuje sa ako OES (Original Equipment Spares).

3) Oficiálnym distribútorom aftermarketových dielov – tzn. predajcom náhradných dielov, servisom, majiteľom vozidiel a pod. Tento typ distribúcie sa označuje ako IAM (Independent After Market).

Aký je rozdiel medzi OE dielom a náhradným dielom?

Prvovýroba

Prvovýroba sú diely, ktoré sú montované do vozidiel v automobilke, ale je možné ich kúpiť aj samostatne v distribúcii dielov, a to pod značkou reálneho výrobcu (subdodávateľa).

Na OE diele nájdete nasledujúce označenie:

 • Názov automobilky
 • Katalógové číslo dielu automobilky
 • Názov výrobcu a jeho závodu
 • Katalógové označenie výrobku subdodávateľa
 • Krajinu pôvodu

Druhovýroba = Aftermarket

Označenie aftermarketový diel, náhrada, druhovýroba nesú diely, ktoré sú vyrábané inými spoločnosťami. Zjednodušene možno povedať, že to sú akékoľvek náhradné diely alebo príslušenstvo, ktoré sa predáva na trhu a nie je vyrábané automobilkou.

Môže to byť akákoľvek iná značka, ktorá vyrobí "kópiu" OE dielu. Nejde však o jednoduchú kópiu, diely sa líšia kvalitou, materiálmi a pod.. V praxi to však neznamená to, že sú nutne dielmi horšej kvality.

Cena OEM dielov

Hoci všeobecne platí, že OE diely sú skutočne kvalitné, treba vždy zvážiť, či úžitok z týchto dielov vyváži rozdiel ich ceny.

Napríklad pri spotrebnom tovare, ktorý sa mení preventívne (filtre, brzdy), sa vo väčšine prípadov oplatí použiť diely z prvo- alebo druhovýroby.

U iných je naopak originálna záruka, že vozidlo bude fungovať - napríklad pri náhradách DPF filtrov nie je v mnohých prípadoch zárukou dodržanie emisných limitov, a preto sa v tomto prípade doporučuje zakúpiť originálne filtre.

Ako rozpoznať kvalitu od falzifikátu?

 • Originálne diely sú označené logom automobilky alebo názvom výrobcu.
 • Porovnajte tvar, veľkosť, materiál a spracovanie pôvodného starého a nového náhradného dielu.
 • Príliš nízka cena náhradného dielu v porovnaní s cenami u iných predajcov môže byť známkou falzifikátu.
 • Výrobca musí spĺňať normy a bezpečnostné predpisy, tzn. značky ako ISO (certifikát kvality), CE certifikácia (výrobok vyhovujúci európskemu trhu), alebo ECE (Economic Commission for Europe, teda označenie zhody s pravidlami definovanými Európskou úniou) musia byť u výrobku vždy uvedené.

Ako je originálne číslo dielu vyznačené?

Originálne číslo je možné nájsť buď na papierovom štítku alebo vyrazené priamo na diele. Obvykle sa jedná o 9-miestny kód tvorený zväčšej časti číslicami, kedy 2. a 3. pozícia môže byť obsadená písmenami.

Dôležitý je koncový index tvorený jedným alebo dvoma písmenami, ktorý môže označovať odlišné výbavy alebo rovnaký diel s iným dátumom výroby, v takom prípade hovoríme o náhradách.

2H1 941 015
2H1 941 015 A
2H1 944 015 AG
2H1941015
2H1941015A
2H1941015AG
2H1941015 A
2H1 941 015A

Čo znamenajú pozície v čísle dielu?

Podľa tretej pozície je možné rozlíšiť tvar a prispôsobenie karosérie:

Podle třetí pozice lze rozlišit tvar a uzpůsobení karoserie:
1. riadenie vľavo
2. riadenie vpravo
3. 3-dvere
4. 5-dverí
5. notchback (sedan)
6. hatchback
7. špeciálne typy karosérie (convertible, pick-up ...)
8. coupé
9. variant/combi

Štvrtá pozícia označuje kategóriu, do ktorej diel spadá:
1. motor
2. palivo, spaliny, chladenie
3. prevodovka
4. predná náprava, riadenie
5. zadná náprava
6. kolesá, brzdy
7. pákové ústrojenstvo
8. karoséria
9. elektrika
10. príslušenstvo, infotainment, ostatné

Nasledujúce pozície označujú sekundárne kategórie, podkategórie a jednotlivé diely.

Určenie strany podľa čísla dielu

Strana sa dá ľahko určiť podľa 9. pozície v čísle dielu. Nepárne číslo označuje ľavú stranu a naopak párne označuje stranu pravú.

Čo znamená označenie OE pri pneumatikách?

 • V oblasti pneumatík sa jedná o homologáciu pneumatík = osvedčenie o technickej spôsobilosti pre dané vozidlo.
 • OE pneumatiky sú vyvinuté pre každú značku vozidla a sú prispôsobené každému modelu vozidla tak, aby spĺňali všetky charakteristiky, ktoré výrobca požaduje.
 • Špecifikácie pneumatík sú pre každého výrobcu jedinečné a riadia sa filozofiou a DNA značky.
 • Na nové vozidlá sú na montážnej linke montované výhradne tieto schválené OE pneumatiky.

Značka OE je na pneumatikách vyrazená do bočnice, a zároveň je z nej patrné, pre ktorého výrobcu automobilov je určená. Príkladom je tu značka Goodyear.

Bloková výnimka

Spoločnosti zaoberajúce sa prieskumom trhu v SR konštatujú, že originálne náhradné diely distribuované výrobcami automobilov sú stále v priemere až o polovicu drahšie ako diely určené pre tzv. aftermarket, ktoré sú pritom porovnateľnej kvality.

Svetové automobilky v súčasnosti vyrábajú už iba 20 až 23 % z celkového objemu dielov montovaných pri výrobe vozidla. Prevažnú väčšinu montovaných dielov teda nakupujú u výrobcov dielov, ktorí rovnaké diely dodávajú aj firmám zásobujúcim voľný trh náhradnými dielmi (aftermarket).

Bloková výnimka z roku 2002 stanovila jasné pravidlá pre voľný trh pri predaji a servise motorových vozidiel. Konečný zákazník – motorista musí mať právo sa slobodne rozhodnúť, komu zverí svoje vozidlo do opravy a s akými dielmi sa jeho vozidlo bude opravovať. Autoservis by mal podľa Blokovej výnimky umožniť zákazníkovi výber z viacerých variantov náhradných dielov. Okrem originálnych dielov teda tiež plnohodnotné náhradné diely od iných výrobcov, ktorí ich nedodávajú do prvovýroby, ale vyrábajú ich podľa schválenej výrobnej dokumentácie.

Pozor, táto sloboda sa týka len nezáručných opráv:

 • Náhradný diel použitý na opravu/ výmenu musí byť originálny, alebo kvalitatívne rovnocenný (teda nie napríklad používaný napr. z vrakoviska).
 • Pri servise je potrebné vždy dodržiavať odporúčané postupy stanovené výrobcom.

Servisom priniesla bloková výnimka aj zásadné zmeny:

 • Je zakázané obmedzovať predaj náhradných dielov nezávislým autoservisom alebo do neho inak zasahovať.
 • To isté sa týka aj predaja nástrojov a diagnostických zariadení potrebných na opravy, a to ako pre autorizované a nezávislé servisy, tak aj pre konečného užívateľa.
 • Je zakázané obmedzovať výrobcov komponentov a náhradných dielov v tom, aby na svoje výrobky umiestnil svoju obchodnú značku či logo.

Náhradné diely v aplikácii SilverDAT myClaim

V otázke používania cien náhradných dielov v našej aplikácii SilverDAT spolupracujeme vždy s oficiálnym zastúpením jednotlivých značiek – teda importérov. Vďaka našej dlhodobej spolupráci dostávame od importérov vždy aktuálne cenníky, ktoré sú následne premietané do Vašich výpočtov a zaručujú Vám tak istotu presne spracovanej výslednej kalkulácie.