Školení Renault

Skvělé školení od spol. Renault opět prohloubilo naše znalosti.

      

V rámci úsilí o poskytování vynikajícího servisu pro naše zákazníky si naše technická podpora, ale i ostatní pracovníci DAT pravidelně rozšiřují své znalosti a dovednosti, aby tak drželi krok s nejnovějšími technologiemi a postupy v automobilovém průmyslu.

Příkladem našeho konstantního vzdělávaní je školení, které nám poskytla společnosti Renault.

Školení bylo zaměřeno na dvě klíčová témata: karoserie a pojistné události na elektromobilech.

Naši zaměstnanci tak získali hlubší vhled do metod opravy karosérií. Naučili se, kdy je vhodné použít rovnací stolici a jak ji efektivně využít pro opravy karoserie, neboť je to klíčová věc pro zachování bezpečnosti a integrity vozidla. Důraz byl kladen na opravy svařovaných částí, jako jsou práh a bočnice. Školení přineslo hlubší porozumění zákonitostem a normám pro takové opravy podle doporučení výrobce.

V části věnované elektromobilům si naši kolegové seznámili s prognózou o dalším vývoji elektromobility a velkým tématem byly samozřejmě požáry elektromobilů, neboť Renault vyvinul převratný patent pro uhašení elektromobilů. O této revoluční technologii si můžete přečíst více v článku, který jsme nedávno publikovali na našich stránkách zde.