Eurolack - Mieszanie lakieru i natrysk próbny

 

Lakierowanie w systemie DAT może być rozliczone w oparciu o normy producenta, AZT i autorską metodę DAT o nazwie DAT Eurolack.
 

W metodzie DAT Eurolack operacje mieszanie lakieru (0,3 rbg) i natrysk próbny (0,3 rbg) nie są wliczone w czas przygotowania do lakierowania. Pozycje te pozostają do wykorzystania w przypadku kalkulowania rzeczywistej naprawy pojazdu.


W przypadku rozliczania lakierowania w oparciu o normy producenta opcje mieszanie lakieru i natrysk próbny dostępne są tylko wtedy, gdy nie są uwzględnione w czasie przygotowania do lakierowania i tylko wtedy mogą być rozliczane dodatkowo.

W przypadku metody AZT opcje mieszanie lakieru i natrysk próbny są wliczone w czas przygotowania do lakierowania.


Przypadki weryfikacji operacji mieszanie lakieru (0,3 rbg) i natrysk próbny (0,3 rbg) w kalkulacjach wykonanych z wykorzystaniem metody DAT Eurolack z adnotacją „zawarte w przygotowaniu…” są nieprawidłowe.

 

Uwaga:

W systemie SilverDAT II nie jest dostępna metoda lakierowania opracowana przez Allianz Zentrum für Technik (AZT).

Tym samym użytkownik tego systemu nie może dokonać rozliczenia kosztów lakierowania wg. systemu AZT.

Metoda lakierowania AZT jest dostępna tylko w systemach DAT online:  CalculatePRO i myClaim.