Przedstawiciele DAT Polska dla kontrahentów

Zapraszamy do kontaktu w sprawach związanych z nawiązaniem współpracy lub obsługą umów


Artur Ciemiecki
Dyrektor ds Rozwoju Biznesu i Sprzedaży
Artur.ciemiecki@dat.eu
+48 509 861 354


Adrian Staniak
Menedżer ds Sprzedaży i Obsługi Procesów Biznesowych
Adrian.staniak@dat.eu
+48 532 345 140


Kontakt dla warsztatów i rzeczoznawców


warsztat@datpolska.pl
rzeczoznawca@datpolska.pl


Zapraszamy do kontaktu w sprawach administracyjnych i rozliczeniowych


Julita Bogusławska
Office Manager
Julita.boguslawska@dat.eu
+48 602 471 709