valuateExpert

DAT Polska jako jedyny dostawca oprogramowania do wyliczania kosztów naprawy, umożliwia w module SilverDAT valuateExpert wykonanie wyceny wartości rynkowej pojazdu na rynek niemiecki. Zapraszamy do współpracy Rzeczoznawców, którzy wykonują zlecenia dla niemieckich biur rzeczoznawczych. Dodatkowo zachęcamy Warsztaty oraz Rzeczoznawców do korzystania z zagranicznych baz danych i wykonywania kalkulacji wg warunków 14 europejskich krajów dla zagranicznych kontrahentów.

Kontakt dla zainteresowanych – opiekun umowy lub adres email:

rzeczoznawca@datpolska.pl

warsztat@datpolska.pl