Aplikacja mobilna FastTrack

Aplikacja mobilna umożliwia wykonanie szybkich oględzin:

  • przez zgłaszającego szkodę
  • w miejscu powstania kolizji 
  • w dowolnym czasie

Link do szkody jest wysyłany do poszkodowanego sms’em.

Klient bez konieczności pobierania aplikacji na swój telefon poprzez link ma dostęp do sprawy.

Zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na smartphonie klient wykonuje czynności związane ze szkodą.

Wszystkie dokumenty/informacje automatycznie trafiają na platformę myClaim.