Zapytanie VIN w programach DAT

Rozkodowanie VIN jest integralną częścią wszystkich programów oferowanych przez DAT. Opcja ta umożliwia jednoznaczną identyfikację fabrycznej specyfikacji wyposażenia pojazdu.

Po pobraniu danych z serwerów producentów następuje ich implementacja do oprogramowania DAT.

Lista pojazdów, dla których rozkodowanie VIN jest możliwe dostępna jest do pobrania na ekranie wyboru pojazdu.

Do użytkowania rozkodowania VIN niezbędne jest podpisanie umowy oraz aktywne łącze internetowe.

Stale pracujemy nad tym, aby użytkownikom SilverDAT umożliwić rozkodowanie numerów VIN dla kolejnych producentów i modeli pojazdów.